Gnistra Menu

Gnistra - vi hjälper dig med utveckling

Vad vi gör

Hur vi gör

...och allt runtomkring

Vi hjälper andra företag att utveckla och skräddarsy lösningar för industriella företag.

För att nå vårt (eller snarare våra kunders) mål, utnyttjar vi först och främst vår hörsel och vår kunskap.

Lyhördhet för vad våra kunder behöver är naturligtvis en förutsättning för att vi ska kunna göra vårt jobb. Vi är noga med att våra konsulter alltid har nära kontakt med kunderna. Det ger oss möjlighet att föreslå de bästa lösningarna i varje enskilt fall.

För att realisera dessa lösningar använder vi oss av vår tekniska kompetens. Våra konsulter är välutbildade och erfarna. Dessutom har vi satsat på personal med hög inlärningskapacitet och problemlösningsförmåga. Okända teknologier och uppkomna problem är inget hinder. Mer om detta kan du läsa under rubriken Tjänster.

Utöver det rena utvecklingsarbetet kan vi på Gnistra hjälpa till med allt från förstudier och kravspecifikation till design, integration och testning.

Våra erfarna projektledare och tekniska projektledare